Kỹ Thuật

Công nghệ Kỹ thuật ô tô chia sẻ những tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực: Cơ khí, tự động hóa, điện – điện tử và công nghệ chế tạo máy, chuyên về lĩnh vực độ xe nhiều phiên bản